به خودم می بالم که در این عصر یخی

همسری دارم که دلش آینه ی خورشید است


اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرمگویند باغبان عمری طولانی دارد

چون با گل سر و کار دارد

ولی من عمر طولانی تر از باغبان دارم

چون همسری زیباتر از گل دارم


اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرمخورشید را باور دارم

حتی اگر امروز درخشش را نبینم

عشق را باور دارم

حتی اگر ذره ای به چشم اید

او را باور دارم

حتی اگر همینک صدایش را نشنوم


اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرمشبی بود برفی

هوا سرد بود و کولاک

بهانه ای برای با هم بودن!

زیر چترم تا پایان کوچه همراه شدی

کاش هوا همیشه سرد و برفی باشه

تا من و تو بهانه ای برای با هم بودن داشته باشیم!


اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


یاد و خاطرت از دلم نرفت

چشمای تو هیچ وقت از یادم نرفت

یاد عشقت مونده تو قلب من…


اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


کلی می جنگن با هم تا اسیر بگیرن

ما نجنگیده اسیرتیم با وفا
اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


پیامک میدهم اکنون برایت

به قربان دو چشمان سیاهت

بده اس ام اسی تا شاد گردم

دلم کرده کنون خیلی هوایتاس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


بسوزد خانه لیلی و مجنون که

رسم عاشقی در عالم انداخت

اگر لیلی به مجنون داده می شد

دل هیچ عاشقی رسوا نمی شد


اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


کمر بسته ام به خودکشی بیخیـــال هم نمی شوم …

هم دست اند با من این سیگارهای تلخ و این لحظه های تنهایی و این خاطرات تلخ


اس ا م اس عاشقانه جدید برای همسرمیک سنگ کافی است برای شکستن شیشه

یک جمله کافی است برای شکستن قلب

یک بیت کافی است برای عاشق شدن

و یک دوست کافی است برای تمام زندگی
اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه

پیش مرگ همه ی میوه هاست

نارنگیتیم هلو


اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


عشق یعنی اختیار بدی که نابودت کنند

ولی اعتماد کنی که این کار را نمی کننداس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


بسیار تماشایی و آراسته ای

از رونق ماه آسمان کاسته ای

انگار نه انگار که ما را دیدی

از روی کدام دنده بر خاسته ای ؟
اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


یادت هست ، خیالت هست ، خاطراتت هست

فقط کمی جای تو خالیست

نمی آیی ؟
اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


با هر قدمی که دور شدی روحم خراشی خورد

حالا با هر نسیمی درونم می سوزد


اس ام اس عاشقانه جدید برای همسرم


چقدر سخته

تو دنیا هیچ چیز غیر قابل توضیح تر از این اتفاق نیست

که آنکه من بزرگش کردم

کوچکم کرد !

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.